Tehtävään määrääminen PLM/2023/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Puolustusministeriö

Sotilasedustajan ja apulaissotilasedustajan vaihdos

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Osastoesiupseeri Sami Roikonen, p. 029 5140442

Asia

a) eversti Jarmo Matias Keskiselle Suomen pysyvän YK-edustuston sotilasedustajan tehtävään New Yorkissa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2023 lukien ja kommodori Jyri Markku Saanion määrääminen tähän tehtävään 1.8.2023 lukien asemapaikkana New York, b) everstiluutnantti Asko Tapio Ensio Toivaselle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2023 lukien ja komentajakapteeni Antti-Pekka Juhana Kiisken määrääminen tähän tehtävään 1.8.2023 lukien asemapaikkana Bryssel

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti peruuttaa eversti Jarmo Matias Keskiselle Suomen pysyvän YK-edustuston sotilasedustajan tehtävään New Yorkissa annetun määräyksen 1.8.2023 lukien ja määrää kommodori Jyri Markku Saanion tähän tehtävään 1.8.2023 lukien asemapaikkana New York, peruuttaa everstiluutnantti Asko Tapio Ensio Toivaselle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen 1.8.2023 lukien ja määrää komentajakapteeni Antti-Pekka Juhana Kiisken tähän tehtävään 1.8.2023 lukien asemapaikkana Bryssel

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.