Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 145/2022 vp; EV 303/2022 vp)

HE 145/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Petteri Jartti, p. +358 295 150 076

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.