Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2022/219

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta (HE 271/2022 vp; EV 330/2022 vp)

HE 271/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Annika Naskila, p. +358 295 351 157

Esitys

Valtioneuvoston esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan sekä vahvistaa lain terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta ja lain rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta ja määrää lain rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 b §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.