Valtioneuvoston asetus LVM/2023/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Fanni Thessler, p. +35 8295342267

Asia

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023. Esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön kertaluontoinen ja harkinnanvarainen valtionavustus tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen. Valtionavustuksen tavoitteena on tukea kattavaa ja yhteiskunnallisesti tärkeää tiedonvälitystä sekä monipuolista ja monimuotoista uutistoimintaa. Valtakunnallisen median lisäksi tavoitteena on varmistaa riittävä alueellisella ja paikallisella tasolla toteutuva tiedonvälitys sekä pyrkiä välttämään uutiserämaiden syntyminen. Valtionavustus kohdistuisi erityisesti paikallisille toimijoille. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtionavustuksesta tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023 (RV)

Vaikutukset

Valtionavustuksella tuetaan voimakkaista toimintaympäristön muutoksista kärsineitä media-alan toimijoita. Avustusta voitaisiin myöntää toimituksellista työtä tekevien henkilöiden palkkoihin ja freelance-palkkioihin. Valtion vuoden 2023 lisätalousarvioesityksessä momentille 31.20.51 Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin on varattu 7 miljoonaa euroa tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemista koskevaan valtionavustukseen. Lisätalousarvioesityksessä Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenomomentille 31.01.02 on vuosille 2023-2024 varattu yhteensä 200 000 euron määräraha virastolle valtionavustuksen toimeenpanosta johtuvien valtionapuviranomaisen tehtävien hoitamiseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.