Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/226

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 318/2022 vp; EV 318/2022 vp)

HE 318/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Arto Rajala, p. +358 295 064 828

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain energiamarkkinariitalautakunnasta tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023 ja muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.