Määrärahan jako TEM/2023/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan ja myöntämisvaltuuden alueellinen jako

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Teollisuusneuvos Tapani Mattila, p. +35 8295060066

Asia

Esitetään jaettavaksi vuoden 2022 talousarvion momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) määrärahaa 8 600 000 euroa alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin maakuntien liitoille, jotka toimivat alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 6 §:n 3 momentin mukaisina aluekehittämisviranomaisina alueellisen TKI-toiminnan edistämiseen sekä oikeutetaan työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 400 000 euron käyttämisestä aluekehittämisen ja siihen liittyvän valtioneuvoston ja alueiden yhteistyön koordinaatioon. Esitetään lisäksi jaettavaksi vuoden 2023 talousarvion momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) määrärahaa 7 200 000 euroa ja myöntämisvaltuutta 12 500 000 euroa maakuntien liitoille valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti.

Esitys

Valtioneuvosto päättää jakaa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen vuoden 2022 talousarvion määrärahaa 9 000 000 euroa sekä vuoden 2023 talousarvion määrärahaa 7 200 000 euroa ja myöntämisvaltuutta 12 500 000 euroa (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vuoden 2022 talousarviossa momentilla 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) on jakamatta 9 000 000 euroa alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin (AIKO) tarkoitettua määrärahaa sekä 8 600 000 euroa äkillisiin rakennemuutoksiin. Tässä yhteydessä jaettaisiin määrärahasta 9 000 000 euroa alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin. Äkillisiin rakennemuutoksiin tarkoitettua vuoden 2022 talousarvion määrärahaa jäisi jakamatta 8 600 000 euroa. Vuoden 2023 talousarviossa momentilla 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) on jakamatta 8 700 000 euroa määrärahaa ja 12 500 000 euroa myöntämisvaltuutta. Tässä yhteydessä jaettaisiin määrärahasta 7 200 000 euroa ja myöntämisvaltuudesta 12 500 000 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.