Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/258

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 319/2022 vp) täydentämisestä (HE 319/2022 vp, HE 328/2022 vp; EV 314/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 319/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Hallitusneuvos Merituuli Mähkä, p. +358 295 163 575

Asia

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa päivystyspalvelujen osalta perustuslain 19 §:n 3 momentin nojalla turvattujen oikeuksien toteutumista hyvinvointialueilla ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin varmistaakseen oikeuksien toteutumisen käytännössä.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain terveydenhuoltolain 47 ja 48 §:n muuttamisesta, lain sosiaalihuoltolain 60 §:n kumoamisesta, lain kotikuntalain 3 b §:n muuttamisesta ja lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 59 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2023, sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.