Tilinpäätöksen vahvistaminen TEM/2023/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtiontakuurahaston vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Nathalie Dahl, p. +35 8295047232

Asia

Valtioneuvosto vahvistaisi valtiontakuurahaston tilinpäätöksen ajalta 1.1.2022 – 31.12.2022. Vuoden 2022 tulos oli 5 549 892,51 euroa ylijäämäinen, kun edellisenä vuonna tulos oli 345 417 794,28 euroa alijäämäinen. Vuoden 2021 alijäämä johtui Finnveralle rahastolain toiminnasta syntyneistä tappioista ja niiden perusteella tehdystä 349 milj. euron rahastomaksupäätöksestä. Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt tilinpäätöksen 17.2.2023 ja tilintarkastajat ovat antaneet tilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksen 16.3.2023.

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa valtiontakuurahaston vuoden 2022 tilinpäätöksen (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.