Viran täyttäminen OM/2023/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.4.2023 12.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi hovioikeudenneuvos Simo Tapio Kolehmainen, hovioikeudenneuvos Arto Juhana Perälä ja hovioikeudenneuvos Juha Jaakko Terho Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Tiina Maria Forsten ja hallinto-oikeustuomari Juho Axel Päiviö Vuori Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Hilppa Tuulia Tuomola ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Minna-Greta Kristiina Martti

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Simo Tapio Kolehmaisen 1.7.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Arto Juhana Perälän 1.7.2023 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Juha Jaakko Terhon 1.7.2023 lukien, Turun hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Tiina Maria Forstenin 1.5.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Juho Axel Päiviö Vuoren 1.5.2023 lukien ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Hilppa Tuulia Tuomolan 1.6.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Minna-Greta Kristiina Martin 1.6.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.