Viran täyttäminen OM/2023/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.4.2023 12.00

Oikeusministeriö

1) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pohjois-Savon käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Jarmo Tapio Uhlbäck Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Lauri Petteri Pyykönen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Eemeli Harri Samuli Sillanpää Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Jenni Kaisa Inget ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Markus Mikael Kemppainen

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Jarmo Tapio Uhlbäckin 1.7.2023 lukien, Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Lauri Petteri Pyykösen 1.5.2023 lukien, Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Eemeli Harri Samuli Sillanpään 1.6.2023 lukien ja Pohjois-Savon käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Jenni Kaisa Ingetin 1.5.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Markus Mikael Kemppaisen 1.5.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.