Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM/2023/76

« Raha-asiainvaliokunta 4.5.2023 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Kaivosylitarkastaja, esittelijä Riikka Aaltonen, p. +35 8295064216

Asia

Työ- ja elinkeinoministeriö antaisi uuden asetuksen Geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta. Asetus olisi määräaikainen. Asetus tulisi voimaan 15.5.2023 ja olisi voimassa 31.12.2025 saakka. Se korvaisi voimaantullessaan entisen työ- ja elinkeinoministeriön antaman asetuksen Geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Geologian tutkimuskeskuksen uudistettavaksi ehdotetun maksuasetuksen nojalla liiketaloudellisesta toiminnasta ennustetaan vuonna 2023 kertyvän tuloja yhteensä 8 miljoonaa euroa valtion talousarvion momentille 32.01.04 (Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot) kustannusten ollessa 7,5 miljoonaa euroa. Kustannusvastaavuuden ennustetaan siten olevan 108 prosenttia.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.