Viran täyttäminen STM/2023/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario, p. +358 295 163 522

Esitys

Valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan oikeustieteen maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri Kaisu Harju-Kolkan 1.6.2023 alkaen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.