Tehtävään määrääminen OM/2023/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijalääkärin määrääminen vakuutusoikeuteen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain (677/2016) 16 §:n 1 momentin mukaan vakuutusoikeudessa on tuomioistuinlain 7 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen jäsenten lisäksi vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreitä, joilta vakuutusoikeus pyytää tarvittaessa asiantuntijalausunnon. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet vakuutusoikeuteen. Saman luvun 4 §:n mukaan asiantuntijajäseniä määrätään riittävä määrä. Saman luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jos asiantuntijajäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, asiantuntijajäsenen tilalle voidaan määrätä uusi jäsen. Vakuutusoikeus esittää, että vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärin tehtävään määrätään lääketieteen lisensiaatti, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Johanna Kujala jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2023 saakka.

Esitys

Valtioneuvosto määrää vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärin tehtävään lääketieteen lisensiaatti, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Johanna Kujalan ajalle 1.6.-31.12.2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Vakuutusoikeuden esitys 5.5.2023 *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.