Valtioneuvoston asetus UM/2023/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdystä sopimuksesta

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lakimies, esittelijä Mikael Raivio, p. 029 5351392

Asia

Asetuksella saatetaan voimaan turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehty sopimus ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 1 päivänä kesäkuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdystä sopimuksesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.