Tehtävän päättyminen UM/2023/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Addis Abeban suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Outi Holopaisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2023

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Outi Holopaisen edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.