Viran täyttäminen VNK/2023/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian hallitussihteerin viran täyttäminen

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Maija Räsänen, p. +35 8295160966

Asia

Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian hallitussihteerin virkaan oikeustieteen maisteri Elina Oksasen.   

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian hallitussihteerin virkaan oikeustieteen maisteri Elina Oksasen 28.8.2023 alkaen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.