Viran täyttäminen VNK/2023/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Maija Räsänen, p. +35 8295160966

Asia

Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan filosofian maisteri Sami Niinikorven.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan filosofian maisteri Sami Niinikorven 5.6.2023 alkaen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.