Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat VNK/2023/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettava vapaa

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +358 295 160 039

Asia

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavan vapaan: - ministeri Sarkkinen 26.5.2023

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavan vapaan

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.