Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2023/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi luonnonsuojelulain 67 §:n 1 momentin ja 137 §:n 1 momentin muuttamisesta (HE 1/2023 vp; EV 1/2023 vp)

HE 1/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, p. +358 295 250 433

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain luonnonsuojelulain 67 §:n ja 137 §:n muuttamisesta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.