Valtuutus UM/2023/91

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2023 13.30

Ulkoministeriö

Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Ministeri

Ville Tavio

Esittelijä

Lähetystöneuvos Marja Rosvall, p. +358 295 350 347

Asia

a) Addis Abeban suurlähetystön päälliköksi 1.9.2023 lukien määrätyn, suurlähettiläs Sinikka Antilan valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Afrikan Unionissa (AU), Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestössä (IGAD) sekä Yhdistyneiden Kansakuntien Afrikan Talouskomissiossa (UNECA) b) Wienin suurlähetystön päälliköksi 1.9.2023 lukien määrätyn, suurlähettiläs Nina Vaskunlahden valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien Wienissä sijaitsevissa kansainvälisissä elimissä (UNOV, UNIDO ja UNODC), Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä (IAEA), Ydinkoekieltosopimusjärjestön valmistelutoimikunnassa (CTBTO) sekä Kansainvälisessä korruptionvastaisessa akatemiassa (IACA)

Esitys

Tasavallan presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Sinikka Antilan toimimaan Suomen edustajana Afrikan Unionissa, Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestössä sekä Yhdistyneiden Kansakuntien Afrikan Talouskomissiossa sekä suurlähettiläs Nina Vaskunlahden toimimaan Suomen edustajana Yhdistyneiden kansakuntien Wienissä sijaitsevissa kansainvälisissä elimissä, Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä, Ydinkoekieltosopimusjärjestön valmistelutoimikunnassa sekä Kansainvälisessä korruptionvastaisessa akatemiassa

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.