Virkavapauden myöntäminen PLM/2023/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Puolustusministeriö

Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerin virasta

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Leila Maïche-Plathan, p. 029 5140438

Asia

Puolustusministeriön Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteeri Pekka Appelqvist on pyytänyt, että hänelle myönnetään virkavapautta puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston tutkimusjohtajan määräaikaisen virkasuhteen hoitamisen ajaksi 1.6.2023–31.12.2027.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää tohtori, professori Pekka Appelqvistille palkatonta virkavapautta puolustusministeriön Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerin virasta ajalle 1.6.2023–31.12.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.