Valtioneuvoston asetus VM/2023/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus eräiden tuloverotusta koskevien Mansaaren kanssa tehtyjen sopimusten muuttamista koskevista pöytäkirjoista

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos, yksikön päällikkö Minna Ojala, p. +35 8295530291

Asia

Asetuksella saatetaan voimaan luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi, keskinäisestä sopimusmenettelystä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisemisen yhteydessä ja laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Suomen tasavallan ja Mansaaren välillä tehtyjen sopimusten (SopS 74/2008) muuttamisesta Helsingissä 8.9.2020 ja Douglasissa 25.9.2020 tehdyt pöytäkirjat. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan muutospöytäkirjojen voimaantulopäivänä 10 päivänä kesäkuuta 2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen eräiden tuloverotusta koskevien Mansaaren kanssa tehtyjen sopimusten muuttamista koskevista pöytäkirjoista

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.