Valtioneuvoston asetus VM/2023/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jarmo Huotari, p. +358 295 530 418

Asia

Ehdotettavalla asetuksella kumottaisiin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annettu valtioneuvoston asetus (229/2009), joka on tarpeeton. Valtiovarainministeriön esittelystä on annettu laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (179/2019). Laki tuli voimaan 1.3.2019. Samalla on annettu valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimipaikoista (237/2019).

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Vaikutukset

Asetuksen kumoamisella on vain säädösteknisiä vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.