Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2023/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 2/2023 vp; EV 2/2023 vp)

HE 2/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Risto Sakki, p. +358 295 530 294

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 26 päivänä toukokuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.