Viran täyttäminen VM/2023/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön tarkastusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jenniina Virtanen, p. +358 295 530 003

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtiovarainministeriön tarkastusneuvoksen virkaan hallintotieteiden maisteri Jarkko Huhtaniskan 1.6.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.