Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2023/54

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2023 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta (HE 3/2023 vp; EV 3/2023 vp)

HE 3/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, p. 029 5150438

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.