Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2023/63

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2023 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 40 §:n muuttamisesta (HE 5/2023 vp; EV 5/2023 vp)

HE 5/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mirka-Tuulia Kuoksa, p. +358 295 163 079

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain 40 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.