Valtioneuvoston jäsenten työnjako VNK/2023/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2023 13.40

Valtioneuvoston kanslia

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen, p. +358 295 160 366

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.