Ministereiden sijaisuudet VNK/2023/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.7.2023 13.40

Valtioneuvoston kanslia

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen, p. +358 295 160 366

Esitys

Valtioneuvosto määrää ministerien sijaiset

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.