Viran täyttäminen SM/2023/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 13.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön viestintäjohtajan viran täyttäminen

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, p. 029 5418803

Esitys

Valtioneuvosto nimittää sisäministeriön viestintäjohtajan virkaan valtiotieteiden maisteri Eriikka Koistisen ajalle 18.9.2023-17.9.2028

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.