Valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 VN 64/2023

Istunnon ajankohta 13.9.2023 13.00

13.9.2023 14.09 Päätösluettelo

Ulkoministeriö

Ulkoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected]. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön henkilöstöpäällikön määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected]. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.