Neuvottelukunnan asettaminen MMM/2023/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.11.2023 – 31.10.2028

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. +358 295 162 468

Asia

Puheenjohtaja: Hanna-Marja Voipio, professori Varapuheenjohtaja: Kati White, toiminnanjohtaja Muut jäsenet (varajäsenet sulkeissa): Tieteellinen tutkimus ja opetus Petra Sipilä, dosentti ( Mikko Airavaara, professori) Pirjo Laakkonen, johtaja (Mikko Karpale, tutkijatohtori) Teollisuus Eija Aho, johtaja (Ilona Kareinen, Scientific Officer) Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hoitoa ja eläimille tehtäviä toimenpiteitä koskeva asiantuntemus Emrah Yatkin, dosentti (Niina Kemppinen, laboratoriokoordinaattori) Eläinlääketieteellinen asiantuntemus Anna Meller, vastaava eläinlääkäri (Paula Lidauer, eläinlääkäri) Vapaaehtoinen eläinsuojelutyö Heidi Kivekäs, toiminnanjohtaja, (Maria Lindqvist, viestintäpäällikkö) Eläinten käyttöä korvaavia menetelmiä koskeva asiantuntemus Tuula Heinonen, dosentti (Jukka Pakkanen, erikoistutkija) Hanna Vuorenpää, tutkijatohtori (Melina Malinen, vanhempi tutkija) Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hyvinvointia koskeva tutkimus Marianna Norring, dosentti (Satu Mering, johtaja) Eläinten pitoa koskeva etiikka tai yhteiskunnallinen tutkimus Elisa Aaltola, dosentti (Tiia Sudenkaarne, tutkija) Etelä-Suomen tai Itä-Suomen aluehallintovirasto Tapani Parviainen, läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Eila Kaliste, ylitarkastaja) Pysyvät asiantuntijat: Tiina Pullola, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö Saara Kupsala, eläinsuojeluasiamies

Esitys

Valtioneuvosto asettaa tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.11.2023 – 31.10.2028

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.