Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM/2023/117

« Raha-asiainvaliokunta 26.10.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset palkkakertoimesta ja työeläkeindeksistä vuodelle 2024

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Matemaatikko, esittelijä Harri Isokorpi, p. 029 5163429

Asia

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee asetuksella antaa ennen marraskuun ensimmäistä päivää seuraavaksi kalenterivuodeksi työntekijän eläkelain 96 §:n mukainen palkkakerroin ja 98 §:n mukainen työeläkeindeksi. Niitä määrättäessä otetaan huomioon yleisessä palkka- ja hintatasossa tapahtuneet muutokset. Vuodelle 2024 esitetään palkkakertoimen pisteluvuksi 1,637 ja työeläkeindeksin pisteluvuksi 3037. Esitetty palkkakerroin merkitsisi noin 5,1 %:n nousua ja työeläkeindeksi noin 5,7 %:n nousua vuoteen 2023 verrattuna.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Palkkakertoimen ja työeläkeindeksin muutoksesta aiheutuu yhteensä arviolta noin 1984 milj. euron lisäkustannukset. Tästä summasta kuntien osuus on noin 393 milj. euroa. Valtion menot lisääntyvät noin 383 milj. euroa. Muun osan lisäkustannuksista rahoittaa pääasiassa yksityisten alojen eläkejärjestelmä. Valtiolle aiheutuvat kustannukset jakaantuvat arviolta seuraavasti: JuEL 303 milj. euroa MEL 4 milj. euroa YEL 32 milj. euroa MYEL 39 milj. euroa Erityiseläkkeet ja etuudet 5 milj. euroa Yhteensä 383 milj. euroa Ehdotus koskee valtion vuoden 2024 talousarvioesityksen momentteja 28.50.15., 28.50.16., 28.50.50., 28.50.63., 33.40.50., 33.40.51., 33.40.52., 33.40.53., 33.40.54. ja 33.50.52.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.