Neuvottelukunnan asettaminen UM/2023/204

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2023 13.00

Ulkoministeriö

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan (IONK) asettaminen toimikaudeksi 1.1.2024-31.12.2027.

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Lähetystöneuvos Leo Svahnbäck, p. 029 5350721

Asia

Päätös asettaa kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2024 – 31.12.2027. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimisi kansanedustaja Sara Seppänen (Perussuomalaisten eduskuntaryhmä). Neuvottelukunnan jäseninä olisivat: Kansanedustaja Hanna Huttunen, varajäsenenä kansanedustaja Jouni Ovaska Keskustan eduskuntaryhmä Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen, varajäsenenä kansanedustaja Ville Väyrynen Kokoomuksen eduskuntaryhmä Kansanedustaja Peter Östman, varajäsenenä kansanedustaja Sari Tanus Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä Kansanedustaja Harry Harkimo Liike Nyt – eduskuntaryhmä Kansanedustaja Sara Seppänen, varajäsenenä kansanedustaja Miko Bergbom Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Kansanedustaja Eva Biaudet, varajäsenenä varatuomari Astrid Thors Ruotsalainen eduskuntaryhmä Kansanedustaja Elisa Gebhard, varajäsenenä kansanedustaja Jani Kokko Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Kansanedustaja Li Andersson, varajäsenenä kansanedustaja Mai Kivelä Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Kansanedustaja Saara Hyrkkö, varajäsenenä kansanedustaja Inka Hopsu Vihreä eduskuntaryhmä Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, varajäsenenä kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Saara Arttijeff Saamelaiskäräjät Vaikuttamistyön koordinaattori Tuomas Tuure, varajäsenenä säätiön hallituksen puheenjohtaja Amu Urhonen Abilis-säätiö Ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro, varajäsenenä vaikuttamistyön asiantuntija Vilja Härkönen Amnesty International Suomen Osasto Vaikuttamistyön johtaja Martta October, varajäsenenä pääsihteeri Kaari Mattila Ihmisoikeusliitto Kehityspolitiikan asiantuntija Eppu Mikkonen, varajäsen vaikuttamistyön johtaja Ilmari Nalbantoglu Fingo Toiminnanjohtaja Tomi Järvinen, varajäsenenä vanhempi asiantuntija Eva-Marita Rinne-Koistinen Kirkon Ulkomaanapu Toiminnanjohtaja Kim Remitz, varajäsenenä tiiminvetäjä, asiantuntija Katja Ilppola KIOS - Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö Puheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén, varajäsenenä toiminnanjohtaja Karoliina Tikka Naisjärjestöjen Keskusliitto Pääsihteeri Ossi Heinänen, varajäsenenä kotimaan toiminnan ja vaikuttamisen johtaja Antti Järventaus Plan International Suomi Pääsihteeri Kerttu Tarjamo, varajäsenenä varapuheenjohtaja Tanja von Knorring Seta ry Rahoitus- ja koheesiojohtaja Ben Malinen, varajäsenenä ulkomaan ohjelmajohtaja Leena Kumpulainen Suomen Pakolaisapu Puheenjohtaja Peter Mickwitz, varajäsenenä varapuheenjohtaja Iida Simes Suomen PEN Pääsihteerin erityisavustaja Eeva Holopainen, varajäsenenä suunnittelija (suojelu) Aleksi Seilonen Suomen Punainen Risti Toimistopäällikkö Päivi Majaniemi, varajäsenenä nuorisotyön koordinaattori Dimitri Lindgren Suomen Romaniyhdistys ry Ihmisoikeusjaoston puheenjohtaja Atik Ali, varajäsenenä hallituksen jäsen, kansainvälisten asioiden jaoston puheenjohtaja Laura Huovinen USKOT-foorumi Ihmisoikeusasiantuntija Rosa Puhakainen, varajäsenenä viestintävastaava Elina Laiho YK-liitto Neuvottelukunta valtuutetaan valitsemaan keskuudestaan varapuheenjohtaja. Ulkoministeriölle esitetään oikeutta täydentää neuvottelukunnan kokoonpanoa pysyvillä asiantuntijoilla.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan toimikaudelle 1.1.2024–31.12.2027, valtuuttaa neuvottelukunnan valitsemaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja oikeuttaa ulkoministeriön täydentämään neuvottelukunnan kokoonpanoa pysyvillä asiantuntijoilla

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Neuvottelukunta hoidetaan virkatyönä. Neuvottelukunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä lähtökohtaisesti korvata matkakustannuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.