Valtioneuvoston yleisistunto 19.10.2023 VN 76/2023

Istunnon ajankohta 19.10.2023 13.00

19.10.2023 15.36 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.