Valtioneuvoston asetus VNK/2023/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 41 ja 41 a §:n muuttamisesta

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Johtava asiantuntija, esittelijä Teija Pellikainen, p. +35 8295140606

Asia

Valtioneuvoston ohjesääntöä muutettaisiin niin, että eräitä asiakirjojen käsittelyä koskevia säännöksiä ja käytänteitä päivitettäisiin vastaamaan käyttöön otettavaa valtionjohdon päätöksentekoa tukevaa tietojärjestelmää, jonka myötä istuntokäsittelyä tukevat toimet suoritetaan pääsääntöisesti kyseisessä järjestelmässä. Asetus tulisi voimaan 13.11.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön 41 ja 41 a §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Muutokset vähentävät merkittävästi paperikappaleiden käsittelyä ja arkistointia. Uuteen järjestelmään siirtyminen vastaa digitaalisen valtioneuvoston tavoitetilaa ja lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. Päätöksentekojärjestelmän yhteensopivuus Eduskunnan ja säädöskokoelman julkaisijan järjestelmien kanssa paranee. Jatkossa valtioneuvoston asetusten paperikappaleita ei tarvitse toimittaa erikseen allekirjoitettuna valtioneuvoston kansliaan.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.