Valtioneuvoston selonteko UM/2023/221

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00

Ulkoministeriö

Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ranskan, Belgian ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2024

VNS 2/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Lähetystöneuvos Minna Laajava, p. +358 295 350 128

Asia

Eduskunnalle annetaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 3 §:n 3 momentin mukainen selonteko. Suomi valmistautuu osallistumaan Ranskan johtaman EU:n taisteluosaston (European Union Battlegroup, EUBG) valmiusvuoroon 1.1.–30.6.2024. Suomi asettaa valmiuteen Merivoimien raivaajaosaston sekä esikuntaupseereita ja kansallisen tukielementin, yhteensä noin 30 sotilaan osaston.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ranskan, Belgian ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2024

Vaikutukset

EU:n taisteluosaston 1.1.–30.6.2024 ajoittuvaan valmiusvuoroon osallistumista koskevat kansalliset kustannukset katetaan sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoista ja sisällytetään vuosien 2023–2025 talousarvioihin. Kansalliset kustannukset ovat yhteensä 7,451 miljoonaa euroa ja koostuvat suomalaisen sotilasosaston perustamisesta, kouluttamisesta sekä valmiusajasta ja sotilasosaston purkutoimenpiteistä. Ulkoministeriön pääluokasta (momentti 24.10.20) katetaan palkkaus- ja muut henkilöstökustannukset, koulutus- ja harjoituskustannukset ja valmiusajan varallaolokorvaus. Puolustusministeriön pääluokasta (momentti 27.30.20) katetaan materiaalinhankinta- ja muut joukon varustamiseen liittyvät kustannukset. Valtion vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu kyseisten kustannusten kattamiseen ulkoministeriön pääluokasta 4,648 miljoonalla eurolla ja puolustusministeriön pääluokasta 1,09 miljoonaa eurolla. Vuoden 2024 talousarvioesityksessä on varauduttu valmiusajan kustannuksiin ulkoministeriön pääluokassa 1,523 miljoonalla eurolla. Valmiusvuorossa olleen joukon purkutoimenpiteisiin vuodelle 2025 on valtion julkisen talouden suunnitelmassa varauduttu 0,190 miljoonalla eurolla. Kustannuksiin, jotka liittyvät EU:n taisteluosaston mahdolliseen käyttöön erillisillä päätöksillä kriisinhallintatehtävissä ei ole varauduttu vuoden 2024 talousarvioesityksessä. Valmisteltaessa kansallista päätöstä Suomen mahdollisesta osallistumisesta kriisinhallintaan osana EU:n taisteluosastoa tarvittava rahoitus haettaisiin lisätalousarviomenettelyn kautta tai mikäli määrärahaa olisi, esitettäisiin osallistuminen katettavaksi momenttien varalla-kohdista.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.