Vuokrasopimus PLM/2024/47

« Raha-asiainvaliokunta 18.4.2024 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Puolustuskiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen tekeminen Helsingissä

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Jyrki Rihu, p. +358 295 140 029

Asia

Hankkeessa toteutetaan uudisrakennus, jolla korvataan nykyinen elinkaarensa päähän tullut keskusvarasto ja johon keskitetään nykyisin Santahaminassa hajallaan olevat varastotoiminnot.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta vuokralaisena allekirjoitti 11.10.2021 Puolustuskiinteistöjen kanssa Santahaminan logistiikkakeskushanketta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksesta on allekirjoitettu muutosliite (41209-2) 28.2.2024, jossa on muutettu vuokrasopimuksen nro 41209 ehtoja. Puolustuskiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hankkeen ehdollisen investointiesityksen 20.10.2021. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on 30.5.2025.

Sopimus on voimassa toistaiseksi ehdollisena siten, että puolustusvoimat on velvollinen maksamaan omistajalle jäännösvuokran luopumishetken jäännösarvon, mikäli rakennuksesta luovuttaisiin ennen 31.5.2035. Jäännösarvovastuu on vuokra - ajan alkamishetkellä yhteensä 11 597 516 euroa ja jäännösarvovastuu alenee 96 645,97 euroa/kk vuokrasopimuksen mukaisesti.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Liitteet

  1. Taustamuistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.