Vuokrasopimus PLM/2024/52

« Raha-asiainvaliokunta 18.4.2024 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Puolustuskiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen tekeminen Kouvolassa

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Jyrki Rihu, p. +358 295 140 029

Asia

Hankkeessa rakennetaan uudet toimitilat Kouvolan varuskunnassa, Utissa toimivalle Puolustusvoimien yksikölle käyttäjän edellyttämien toiminnallisten vaatimusten mukaisesti.

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esikunta vuokralaisena allekirjoitti 21.2.2024 Puolustuskiinteistöjen kanssa Puolustusvoimien Kouvolan Utin toimitilojen uudishanketta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Puolustuskiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 26.2.2024. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.12.2026. Sopimuksien mukainen vuokra-aika alkaisi 1.1.2027.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Liitteet

  1. Taustamuistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.