Hankintapäätös PLM/2024/56

« Raha-asiainvaliokunta 18.4.2024 13.00

Puolustusministeriö

Panssaroitujen miehistönkuljetusajoneuvojen hankinta

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Hallitusneuvos Iikka Marttila, p. +358 295 140 038

Asia

Hankinnan kohde (Heavy Armored Personnel Carrier HAPC) muodostuu seuraavasti:

Hankinta/tilaus (kokonaisarvo 0 % alv 11.487.538,00 euroa):

- HAPC -esisarja-ajoneuvo, 1 kpl, toimitusvuosi 2026

- HAPC -ajoneuvojen etäohjatut asejärjestelmät (RWS), 20 kpl, sisältäen kouluttajan näytöt, 3 kpl, toimitusvuodet 2026-2028

- projektinhallintamaksut, 3 vuotta, toimitusvuodet 2026-2028

Lisähankintavaraus (option arvo 0 % alv on 36.819.578,00 euroa):

- HAPC -sarja-ajoneuvot, 18 kpl, toimitusvuodet 2026-2028

- HAPC -sarja-ajoneuvojen versiovarustelut, 1+18 kpl, toimitusvuodet 2026-2028

- HAPC -ajoneuvojen etäohjatuttujen asejärjestelmien (RWS) lisäominaisuudet, 1 erä, toimitusvuosi 2028

- HAPC -sarja-ajoneuvojen varaosat ja HAPC -ajoneuvojen etäohjattujen asejärjestelmien (RWS) varaosat, 1 erä, toimitusvuosi 2026

- HAPC -sarja-ajoneuvojen ja HAPC -ajoneuvojen etäohjattujen asejärjestelmien (RWS) huolto- ja testausvälineet, 1 erä, toimitusvuosi 2026

- HAPC -sarja-ajoneuvojen ja HAPC -ajoneuvojen etäohjattujen asejärjestelmien (RWS) käyttö- ja huoltokoulutus, 1 erä, toimitusvuosi 2026

- HAPC -sarja-ajoneuvojen ja HAPC -ajoneuvojen etäohjattujen asejärjestelmien (RWS) käyttö- ja huoltodokumentaatio, 1 erä, toimitusvuosi 2026

Hankinnan kokonaisarvo on täten (0 % alv) 48.307.116,00 euroa.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.