Hankintapäätös PLM/2024/55

« Raha-asiainvaliokunta 18.4.2024 13.00

Puolustusministeriö

Suojaliivien lisälevyjen hankinta

Ministeri

Antti Häkkänen

Esittelijä

Hallitusneuvos Iikka Marttila, p. +358 295 140 038

Asia

Hankinnan kohteena on Puolustusvoimien suojaliivien lisä-levyt sisältäen kehitystyön ja valmistusmateriaalien varas-toinnin ajalle 1.4.2024-31.3.2031 (7 vuotta).

Sopimus kattaa lisälevyjen hankintoja arviolta 140 000 kpl. Sopimuskauden hankintojen kokonaisarvo on enintään 56 000 000 euroa (alv 0 %).

Puolustusvoimien ja sotilaallisen huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että Suomessa pysyy ballististen suojavarusteiden kehittäminen, valmistus sekä valmistukseen vaadittavien materiaalien hankintakyky. Edellä selostetuista huoltovarmuuden turvaamiseen liittyvistä syistä johtuen hankinta on toteutettu suoraan C.P.E Production Oy:ltä.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.