Määrärahan jako OM/2024/58

« Raha-asiainvaliokunta 18.4.2024 13.00

Oikeusministeriö

Vuoden 2024 presidentinvaalista kunnille aiheutuneista menoista suoritettava kertakorvaus

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Erityisasiantuntija Elina Rissanen, p. +358 295 150 248

Asia

Oikeusministeriö suorittaisi kunnille kertakorvauksen vuoden 2024 presidentinvaalista aiheutuneista menoista vaalilain (714/1998) 188 §:n 3 momentissa tarkoitetun kertakorvauksen seuraavasti:

Esitetään, että kunnille maksettava kertakorvaus on 2,40 euroa jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta, kuitenkin vähintään 2500 euroa. Kertakorvaus maksetaan ensimmäisestä ja toisesta vaalista.

Vuoden 2024 presidentinvaalissa äänioikeutettuja oli 4 281 711 Suomessa asuvaa äänioikeutettua.

Kokonaismeno momentilta 25.50.20 (Vaalimenot) olisi 20 599 360 euroa, mihin on varauduttu vuoden 2024 talousarviossa.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.