Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2024/35

« Tasavallan presidentin esittely 12.4.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 101/2023 vp; EV 11/2024 vp)

EV 11/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Katariina Jämsén, p. +358 295 047 143

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.