Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2024/37

« Tasavallan presidentin esittely 12.4.2024 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta (HE 102/2023 vp; EV 14/2024 vp)

EV 14/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Kai Mykkänen

Esittelijä

Johtava asiantuntija Riikka Hietanen, p. +358 295 047 078

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta sekä lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.