Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2024/47

« Tasavallan presidentin esittely 12.4.2024 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 3/2024 vp; EV 15/2024 vp)

EV 15/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vili Kauramäki, p. +358 295 530 297

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.