Hallituksen kirjelmä OM/2024/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2024 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen kirjelmä eduskunnalle laiksi tuomioistuimien turvatarkastuksista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 63/2023 vp) peruuttamisesta

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Hallitussihteeri Jarkko Mannerhovi, p. +358 295 150 232

Esitys

Valtioneuvosto peruuttaa hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi tuomioistuimien turvatarkastuksista annetun lain muuttamisesta (HE 63/2023 vp).

Aikaisemmat vaiheet: VN 12.10.2023 Hyväksytty

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.