Valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2024 VN 42/2024

Istunnon ajankohta 25.4.2024 13.00

25.4.2024 13.47 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.