Virkavala VNK/2024/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtiosihteereiden virkavala

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. +358 295 160 354

Asia

Virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 1 §:n 2 kohdan mukaan valtiosihteeri on velvollinen vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa. Asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan tämä tapahtuu valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei kuitenkaan ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (asetuksen 13 §).

Esitys

Valtiosihteerit Pasi Rajala ja Antti Salminen vannovat virkavalan

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.