Lautakunnan asettaminen OM/2024/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2024 13.00

Oikeusministeriö

Tietosuojalain 12 §:n mukaisen asiantuntijalautakunnan asettaminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, p. +358 295 150 071

Asia

Puheenjohtaja

Riikka Koulu, OTT, VT, apulaisprofessori Helsingin yliopisto

Puheenjohtajan varajäsen

Tobias Bräutigam, OTT, dosentti Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, AA

Varapuheenjohtaja

Sami Kivivasara, OTK, lainsäädäntöjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtajan varajäsen

Taito von Konow, OTM, johtava asiantuntija, Verohallinto

Jäsen

Riikka Rosendahl, OTK/OTM, ryhmäpäällikkö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Henkilökohtainen varajäsen

Antti Poikola, DI Tietoliikennetekniikka (Helsinki University of Technology), Teknologiateollisuus r.y.

Jäsen

Kimmo Rousku, datanomi, CISSP, pääsihteeri (VAHTI), johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto

Henkilökohtainen varajäsen

Päivi Pösö, OTM, VT, tiedonhallintapäällikkö, Poliisihallitus

Jäsen

Tommi Toivola, OTK, VT, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

Henkilökohtainen varajäsen

Eija Warma-Lehtinen, OTK, LL.M, AA, osakas

Esitys

Valtioneuvosto asettaa tietosuojalain 12 §:n mukaisen asiantuntijalautakunnan toimikaudeksi 1.5.2024–30.4.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Tietosuojalain 12 §:n mukaisen asiantuntijalautakunnan asettaminen *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.