Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2024/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2024 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain 34 g §:n muuttamisesta (HE 1/2024 vp; EV 22/2024 vp)

EV 22/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Wille Rydman

Esittelijä

Ylitarkastaja Noora Nihtinen, p. +358 295 421 612

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja lain rajavartiolain 34 g §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.